Förtal om Kyrkans ställninggstagande i pedofilfall


SvD's påstående att Vatikanen skulle försökt tvinga katolska biskopar att mörka pedofilfall:
En tidningsanka.

Säkert läste många av er i måndagens SvD (20030818) att Vatikanen skulle försökt tvinga katolska biskopar att mörka pedofilfall. Detta är en veritabel lögn, en sk tidningsanka som har sitt ursprung i USA och har kommit in i SvD via en artikel i brittiska The Observer.

Jag har skickat nedstående tillrättaläggande till Svenskan och ett påpekande att jag är förvånad över att man inte kollat källan bättre. Detta betyder inte att det kommer att publiceras, men då har i alla fall en markering gjorts från vårt håll, att det inte går att publicera vad som helst om katolska kyrkan eftersom man på sikt kommer förlora sin trovärdighet om man om och om igen måste ta tillbaka det man tidigare påstått.

Med anledning av Anna Julius artikel om Vatikanen och försök att mörka pedofilfall i måndagens Svenska Dagblad vill jag göra några tillrättalägganden. Det dokument som åsyftas är taget ur sitt sammanhang och vantolkat. Tvärt emot vad som anges i artikeln sägs inget i det berörda dokumentet - eller någon annanstans att det skulle vara förbjudet för kyrkans folk att rapportera brott mot civil lag till polis eller berörda myndigheter. Dokumentet, Crimen sollicitationis, ger instruktioner hur biskopar skall förfara med präster som blir anklagade för "sollicitatio", dvs försök att i biktstolen försöka locka kvinnor till sexuell samvaro genom att ex avtala möten. En präst som gör detta skall enligt dokumentet och i enlighet med den katolska kyrkans lag, den kanoniska lagen, suspenderas. Att de inblandade uppmanas till diskretion rör hur frågan hanteras internt i kyrkan. Något förbud att gå till civila myndigheter finns inte. Dokumentet är undertecknat av kardinal Ottaviani, inte påven Johannes XXIII som uppges i artikeln.

Brott mot kyrkolagen hanteras av den interna kyrkliga domstolen, officialatet. En dom där hindrar inte att personen åtalas civilt.

I och med Andra Vatikankonciliet (62-65) är dokumentet överspelat. I 1983 års kanoniska lag fastslås att sexuella övergrepp på minderåriga (och försök till "sollicitatio" av en biktande) är ett brott, som kan straffas med att prästen förlorar sin prästerliga status. ( kanon 1395 och 1387).

2001 underströk påven Johannes Paulus II att sexuella övergrepp på minderåriga är ett så allvarligt brott att det skall rapporteras till Troskongregationen och till civila myndigheter.

Att katolska präster gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn är en skam för kyrkan, och katoliker världen över delar alla människors avsky och upprördhet över att detta kunnat ske och att vissa i kyrkans ledning hållit förövarna om ryggen. Vi är alla tacksamma över att detta kommer till ytan och att de drabbade kan få upprättelse.

Maria Hasselgren
Pressekreterare
Stockholms katolska stift
08-462 66 00, 070-252 19 30
maria.hasselgren@katolskakyrkan.se

Till KATOLIKnu