Helgonen var inte fullkomliga, säger påven

Han hävdar, att helighet är någonting alla kan lära sig VATIKANSTATEN DEN 31 JANUARI 2007 (Zenit.org).
- Helgonen är inte människor som aldrig gjorde misstag eller aldrig syndade, utan de ångrade sig och försonades, säger Benedikt XVI.

Detta faktum är en personlig tröst för påven själv, vilket han förklarade i dagens allmänna audiens.

Medan den Helige Fadern vände sig till omkring 6000 människor i Paulus VI:s hall, ägnade han sitt varje vecka återkommande anförande att fokusera sig på tre av Paulus' närmaste medarbetare: Barnabas, Silas och Apollos.
Påven förklarade, att Paulus ibland hade konfrontationer med dem, åtminstone med Barnabas, på grund av olika meningar i speciella frågor.

"Därför finns det även bland helgonen motsättningar, oenighet och kontroverser. Och detta är mycket tröstande för mig, eftersom vi ser att helgonen inte har "fallit från himlen", sade den Helige Fadern.

"De är människor lika oss, med komplicerade problem. Heligheten består inte i att man inte gör misstag eller aldrig syndar", fortsatte Benedikt XVI. Heligheten växer med förmågan till omvändelse, ånger, villighet att börja om och framför allt med förmågan till försoning och förlåtelse.

"Och vi kan alla lära oss denna väg till helighet."

Påvens tal fortsatte med de serier av meditationer han har gett om de första apostlarna och evangelisterna i den tidiga Kyrkan.

ZE07013104
Översättning till svenska från zenit.org engelsk text.


Till KATOLIKnu