Moder Teresas budskap
om abort


Då moder Teresa tilldelades Nobels fredspris år 1979, höll hon i universitetets aula ett tacktal, som blev ihågkommet för framtiden:

"Det är en sak jag känner att jag måste dela med er alla. Det största hotet mot freden i dag är det oskyldiga ofödda barnets rop. För om en mor kan döda sitt eget barn i sitt eget sköte, hur mycket mer kan då inte du och jag döda varandra? I Skriften står det skrivet: Kan väl en kvinna glömma det barn hon ammar,---? Men idag blir miljoner ofödda barn dödade. Och vi säger ingenting. I tidningarna kan du läsa, att så och så många blir dödade eller skadade, men ingen talar om de miljoner små barn, som har funnits till, som har uppfyllts av samma liv som du och jag har uppfyllts med,---"

Och så berättade denna kvinna, som kom från det problemfyllda Calcutta, att där ute kämpar de mot abort med hjälp av adoption. "Vi bekämpar abort med adoption", sade hon, som kom från det fattiga, problemfyllda Calcutta till vårt rike. Men om just fattigdom och rikedom sade Moder Teresa: "För mig är det så, att de nationer som tillåter abort är de allra fattigaste."

Källa. Citat från Vårt Land 1979


Till KATOLIKnu