Cancerbot kan göra Moder Teresa till helgon


En artikel hämtad från Smålandsposten

Av Luke Harding

I Smålandsposten 2001-08-25 kan vi läsa följande om Moder Teresa:

"I INDIEN har katolska teologer för Vatikanens räkning samlat 34 000 sidor vittnesmål som underlag för kyrkans beslut om en helgonförklaring av moder Teresa. Påven Johannes Paulus har redan beslutat prioritera kanonisering av den albanska nunnan, som avled i september 1997 i en ålder av 87 år.

För saligförklaring krävs bekräftelse på ett mirakel och för helgonförklaring bekräftelse på ännu ett mirakel förknippat med personen ifråga.
Arbetet som pågått i två år har letts av fader Brian Kolodiejchuk. Han berättar att flera hundra mirakel tillskrivs moder Teresa.
Särskilt intresserade har utredarna varit av ett mirakel utfört av moder Teresa efter hennes död, ett nödvändigt första steg till saligförklaring.

I Monika Besra, en 30-årig icke läs- och skrivkunnig kvinna ur ett minoritetsfolk i Västbengalen, och fembarnsmor, kan man ha funnit ett sådant fall.

Hon led av en stor och smärtsam svulst i livmodern. I maj 1998 lämnade hon hembyn och tog sig till moder Teresas orden, Missionaries of Charity, i staden Patiram.

- I TVÅ MÅNADER hade jag svåra smärtor och grät. Jag kunde inte sova. Jag: kunde bara ligga på vänster sida och inte stå upprätt, säger Monika Besra i ett vittnesmål som nu sänds till Rom.
- Systrarna gav mig medicin men det gjorde ont ändå. Jag bad ständigt till moder Teresa, vars bild fanns på väggen mitt emot min säng.
Efter flera sjukhusbesök, utan resultat, beslöt systrarna Bartholeomea och Ann Sevika att ta saken i egna händer. På Monika Besras mage fäste de en medaljong som legat på moder Teresas kropp efter hennes död.

NäR MONIKA BESRA vaknade följande morgon hade tumören försvunnit:
- Min mage blev mindre och mindre. Efter tre dagar kände jag mig helt frisk. Jag är säker på att moder Teresa botade mig.
En tid hjälpte Monika Besra till hos orden och återvände sedan hem.
Kyrkans utredare har talat med Monika Besra, som bara talar lite bengaliska utöver sitt stamspråk, och med flera läkare som bekräftat att tumören försvann.
Calcuttas ärkebiskop Henry D Souza säger att miraklet uppfyller kraven att vara organiskt, omedelbart, bestående och kopplat till förbön.
Nunnorna som var med vägrar att diskutera med utomstående vad som hänt.
Vid ordens hem för medellösa i staden Raiganj, nära platsen där Monika Besra behandlades, ville man inte tala med journalister.
Biskopen Alphonsus D Souza i Raiganj förklarar att systrarna inte vill lämna olika redogörelser.

MONIKA BESRA säger att hon bara erhöll smärtstillande medel, men nunnorna bekräftar att hon också behandlades för tuberkulos. Hon fördes till inte mindre än fem läkare, ovanligt för en gäst på ett av ordens hem. När hon botats uppmanade nunnorna Monikas syster Kanchan att skriva till ordens högkvarter i Calcutta och berätta om miraklet. Kanchan vägrade och nunnorna gjorde det i stället."

Från The Observer & Smålandsposten 2001-08-25


Till KATOLIKnu