Saligförklaringen av
Moder Maria Merkert


(Ur Elisabethsystrarnas broschyr om Maria Merkert)

Moder Maria Merkert

Maria (Louisa) Merkert föddes den 21 september 1817 i Neisse, Oberschlesien. Tack vare hennes samverkan med Guds nåd, hennes mod och handlingskraft kunde den heliga Elisabets Systrars kongregation efter en svår inledningsfas leva vidare och spridas över hela världen. Allt började år 1842 med fyra ogifta unga kvinnor som på Clara Wolffs initiativ tog sig an övergivna, sjuka och fattiga i deras hem i staden Neisse; de sjuka vårdades gratis oberoende av samhällsställning och konfession.

...Av de fyra kvinnorna från den första tiden återstod snart endast Maria Merkert och Franciska Werner. I medvetande om att den ambulerande sjukvården var deras specifika kallelse vågade de år 1950 börja på nytt.

...Utrustad med förmåga och talang att förhandla och organisera kunde hon snart anskaffa ett eget hus för den växande skaran av medhjälpare och fick såväl statligt som kyrkligt godkännande för sammanslutningen Den heliga Elisabeths Systrar. År 1859 valdes hon enhälligt till generalföreståndarinna.

I likhet med den heliga Elisabeth av Thüringen, ordens skyddspatron, accepterade Moder Maria alltid glatt både fattigdom och umbäranden. Hon hade lika stor omsorg om de sjuka och nödlidande som om sina medsystrar och tänkte sist på sig själv.

...En präst sade om henne: Hon är upptänd av stor kärlek till de fattiga och sjuka. Hon sliter ut sig till döds for att kunna hjälpa andra. Hon är klok och skicklig också i de svåraste situationer. Hon åtnjuter stor aktning och kärlek bland systrarna (.....)

Näst efter Guds nåd är det hennes förtjänst att den heliga Elisabeths sammanslutning utvecklats till vad den är idag.

.. .Under 22 år ledde Moder Maria Elisabethsystrarnas kongregation och såg den växa med nära 500 systrar, hon kunde öppna 90 dotterhus. År 1866 skickade hon de två första systrarna till Stockholm för att hjälpa föräldralösa barn, sjuka och nödlidande av alla slag. Fortfarande arbetar systrarna i Sverige. Den 14 november 1872 dog Moder Maria av en leversjukdom. För människorna var hon känd och uppskattad som allas kära moder. Hon har kallats för Schlesiens största kvinna under 1800-talet.

...Saligförklaringen av Moder Maria Merkert sporrar systrarna, medlemmarna av apostolatgrupperna och alla som vördar Moder Maria att leva efter Kristi kärleksbud.

 

Till KATOLIKnu