Homosexualitet


Synden i Sodom och Gomorra, en synd mot gästfrihet?

I en predikan nyligen sade vår församlingspräst. "Det spelar ingen roll vad man än säger till dig. Synden i Sodom och Gomorra var en synd mot gästfrihet". Han sade, att Genesis 19, där det berättas om Sodoms förstörelse, är en av de mest missförstådda delarna av Bibeln. Han gör anspråk på, att invånarna i dessa städer förstördes av Gud, eftersom de inte var gästfria mot främlingar. Vad är den officiella katolska undervisningen om arten av Sodoms och Gomorras synd? Jag fruktar, att moderna interpretationer, liknande denna prästs, används för att förringa homosexuell synd.

Om det är någon förvrängning som pågår, så utförs den av vår församlingspräst. Det finns ingenting i Genesis 18 eller 19 som kan understödja hans teori, att bristande gästfrihet var det brott som gjorde att Gud förstörde Sodom och Gomorra. I Genesis 18 sade Gud: "Ropet mot Sodom och Gomorra är så stort, och deras synd (singularis) är så allvarlig.." (v 20) Vilken var synden som förorsakade bestraffning?

Genesis 19 berättar om hur Abrahams brorson Lot mottog två änglar som gäster i sitt hem i Sodom. Ett rykte spreds, att Lot hade några män på besök i sitt hem, och männen i Sodom, både unga och gamla, samlades utanför hans hem och krävde att de två besökarna skulle föras ut så att de kunde våldta dem genom homosexualitet. "Var är de män som har kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi får känna dem".

Lägg märke till vad som pågår här. Främlingarna har erbjudits gästfrihet av Lot och hans familj (v 1-3). Männen i staden ropade inte till Lot, att de ville vara ogästvänliga, utan att de ville ha intimt umgänge med dem, något som är påtagligt annorlunda. Lot försöker att hindra deras upplopp genom att erbjuda dem sina två jungfruliga döttrar. Han anade, att de skulle avböja, eftersom de var homosexuella. Hela berättelsen kretsar kring en enda synd: de homosexuella handlingarna.

Medan det är sant, att senare gammaltestamentliga profeter pekade ut andra synder som människorna i Sodom och Gomorra gjort sig skyldiga till (Jes 1:9-20, 3:9, Hes 16:46-51, Jer 23:14) står det klart, att den primära synden, som framkallade Guds vrede, var de homosexuella handlingarna.Om man undersöker gammaltestamentliga avsnitt, där Gud anger synder som förtjänar dödsstraff enligt Mose lag (Lev 20:27, 24:10-23; Det 13:5-10, 21:18-21, 22:21-24), så finner man, att de homosexuella handlingarna döms tillsammans med sådana brott som mord, avguderi och hädelse (Lev 20:13). Hur mycket du än söker, kommer du inte att finna, att Herren ger dödsstraff till någon som är skyldig till ogästvänlighet.

översatt av Gunilla Gren med yttryckligt tillstånd frånCatholic Answers, P.O. Box 17490, San Diego, CA 92177;http://www.catholic.com/


Till KATOLIKnu