Hur vet jag, att Gud finns?


Del I

Vi vet, att Gud finns genom de ting han har skapat.

Ofta är anledningen till att människor förkastar Guds existens inte baserad på logik utan på känslor. De vill inte tro på Gud, eftersom detta skulle innebära, att de måste hålla hans bud. S:t Augustinus säger:

"Den som förnekar Guds existens har något skäl att önska, att Gud inte existerar".

Naturlig uppenbarelse är den kunskap om Gud vi lär känna genom naturen och förnuftet. Vi kan veta, att Gud existerar genom förnuftet; inte direkt, men indirekt - genom Guds skapelse. Skriften säger:

En jägare i skogen blev en gång tillfrågad, hur han kunde veta, att det fanns en Gud. Han sade:

"På samma sätt som jag förstår av fotspåren på skogsmarken, att en björn eller en hjort har gått förbi, så kan jag utifrån spåren i världen se Guds fingeravtryck."

Man kan fråga sig om det fanns ett "Big Bang" som förorsakade skapelsen. Varje orsak har en följd, och det kan inte finnas ett obegränsat antal begränsade anledningar. Ytterst måste det finnas en icke orsakad anledning. Om vi har en rad dominobrickor och de faller ner, så måste någonting ha rört den första. Gud är den icke orsakade anledningen, den icke igångsatte upphovsmanen

Här är en dikt jag skrev på seminariet, vilken reflekterar Guds avbild i skapelsen.

Liknelse utifrån naturen

Del II

Argument utifrån designen:

En katolik och en ateist arbetade tillsammans i en bilfabrik. Katoliken sade:

"är det inte något storslaget, att vår nya bil kom till genom en tillfällighet?"

Ateisten protesterade:

"Vad menar du, tillfällighet? Det finns många års forskning, design, beräkningar och yrkesskicklighet nedlagda i den bilen."

Katoliken sade:

"Genom vilken logik kan du då dra slutsatsen, att universum, som är mycket mer avancerad, är en tillfällighet?"

Intelligensen hos designen pekar på intelligens hos den som gett designen - nämligen Gud. (Teologiskt argument)

Argument utifrån beroendet:

Allting som existerar måste antingen ha kommit till av sig självt eller av någonting annat. Eftersom alla de ting vi ser i naturen inte är ting som orsakat sig själva, måste det ytterst finnas ett varande, som endast är beroende av sig självt. (Kosmologiskt argument)

Argument utifrån samvetet:

Var och en som använder förnuftet erkänner, att det finns en universell moralisk lag. Det är bra att göra vissa ting, t ex

Denna moraliska lag erkänner vi, men den har inte skapat sig själv. Den pekar på en skapare till den moraliska lagen, känd som Laggivaren.

Det fanns en man som var ateist, och hans huvudsakliga skäl emot Guds existens var, att världen var så ond och orättvis. Men senare insåg han, att hans känsla för rättvisa var baserad på en universell princip.
Om han erkände ett fel, så måste det finnas något som var rätt. Om han argumenterade, att all verklighet saknade mottaglighet för känslointryck, måste han erkänna ett stycke, att hans moraliska ideal var mottagligt för känslointryck.
Varför kunde detta stycke, hans känsla för rätt, vara mottaglig för sinnesintryck, medan den övriga världen inte var det? Om livet inte hade någon mening, då skulle han aldrig ha upptäckt det. Vi kan endast känna igen mörkret, eftersom vi känner till ljuset. (Moraliskt argument)

Pascals vad:

Detta är spelarens argument för Gud. Om det endast fanns två lottsedlar kvar i lotteriet, varav den ena säkert var en vinstlott, och du hade möjlighet att köpa en, skulle det då inte vara en klok investering att ge ut en dollar för att vinna en miljon med 50-50 % sannolikhet. är det inte bättre att riskera att förlora en dollar?
Vi är alla befallda att slå vad i fråga om Gud existerar eller inte. Om vi väljer att inte tro på Gud, måste vi slå vad utifrån mindre sannolikhet.

Vad vi än måste ge upp för vår tro på Gud, så vet vi i alla fall, att det är någon tillfällig sak. Vi kommer att förlora dessa ting för evigt på vilket sätt som helst.

Men om vi sätter vårt liv på spel beträffande Guds icke existerande och han visar att han existerar, så har vi gett upp de eviga tingen och för evigt gått miste om himlen.
Den säkrare vadhållningen är att hålla sig till Guds existens, sannolikheten talar till Guds fördel. är det inte bättre att riskera att förlora en dollar (något av denna världens behag) för chansen att vinna en miljon (evigt paradis)? (Pragmatiskt argument)

Avsikten med argument för livet:

Livet har inte något tillfredsställande syfte, värt en människas värdighet, utan Gud. Endast med Guds existens får livet en mening.
Utan Gud är livet absurt och har inte något tillfredsställande syfte eller mening.
Det är därför självmord finns i överflöd bland dem som förkastar Gud.
Det är endast i Guds djupa avsikt människan kan finna sant och adekvat skäl att leva. (Existentiellt argument)

Artikeln är översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis J.Peffley's Apologetics Page; http://www.transporter.com/fatherpeffley/

Till KATOLIKnu