Reträttdeltagare hör om Antikrists olika manifestationer

Predikant återger verk av V.S. Solovyov

ZENIT nyhetsbyrå. Världen sedd från Rom

Vatikanstaten den 28 februari 2007 (Zenit.org).

Antikrist är reduceringen av kristendomen till en ideologi istället för ett personligt möte med Frälsaren, säger kardinalen, som leder den reträtt i vilken Benedikt XVI deltar.

Kardinal Giacomo, pensionerad ärkebiskop av Bologna, meddelade det budskapet under en meditation på tisdagen, då han reflekterade över den ryske filosofen Vladimir Sergeyevich Solovyovs verk.

Kardinalens meditation kom under de veckolånga andliga övningarna, där påven och medlemmar från kurian i Rom deltog. Reträtten slutar på lördag. Den Helige Fadern inställde sina vanliga möten, inklusive den allmänna audiensen, under dessa dagar.

Enligt Vatikanradions sammanfattning av hans predikan förklarade kardinalen, att "den lära den store ryske filosofen gav oss är att kristendomen inte kan reduceras till ett antal värderingar. Det centrala i att vara kristen är faktiskt det personliga mötet med Jesus Kristus".

Kardinal Biffi citerade verket "Tre dialoger om krig, framsteg och historiens slut" och sade till sina lyssnare att "Antikrist presenterar sig själv som pacifist, ekolog och ekumen."

"Han kommer att söka samla ett ekumeniskt koncilium och söka konsensus för alla kristna konfessioner, varvid han tillerkänner var och en någonting. Massorna kommer att följa honom med undantag av små grupper av katoliker, ortodoxa och protestanter" sade han.

Kardinalen tillade, att Solovyov i detta verk säger: "Det kommer dagar i kristenheten, då man kommer försöka reducera frälsningshandlingen till endast ett värdesystem."

Inget kors

I sin "Berättelse om Antikrist" förutser Solovyov, att en liten grupp av katoliker, ortodoxa och protestanter kommer att göra motstånd och säga till Antikrist: "Du ger oss allting utom det som intresserar oss, Jesus Kristus."

För kardinal Biffi är denna berättelse en varning: "I dag löper vi faktiskt risken att ha en kristendom som åsidosätter Jesus med hans kors och uppståndelse."

Den 78 år gamle kardinalen sade, att om de kristna "begränsade sig själva till att tala om att dela värden, skulle de bli mer accepterade i TV-programmen och i sällskapslivet. Men på detta sätt skulle vi ta avstånd från Jesus och den överväldigande realiteten i uppståndelsen."

Kardinalen sade, att han tror att detta är "den fara de kristna möter i våra dagar….Guds Son kan inte reduceras till en rad goda projekt sanktionerade av den rådande världsliga mentaliteten."

Dock "innebär inte detta att man fördömer de moraliska värdena, men man måste noggrant bedöma dem. Det finns absoluta värden, sådana som godhet, sanning och skönhet," sade kardinal Biffi. "De som förstår och älskar dem, älskar också Kristus, även om de inte vet det, ty han är Sanningen, Skönheten och Rättvisan."

Predikanten för de andliga övningarna tillade att "det finns relativa värden, sådana som solidaritet, kärlek för fred och respekt för naturen. Om dessa blir absoluta och rycks loss från, eller till och med motsätter sig förkunnelsen av frälsningshändelsen, så blir dessa värden en sporre till avgudadyrkan och hinder på frälsningsvägen."

Kardinal Biffi försäkrade, att "om kristendomen - för att öppna sig själv för världen och föra dialog med den - urvattnar frälsningshändelsen, sluter den sig själv för en personlig relation med Jesus och placerar sig själv bredvid Antikrist."

ZE07022806
Översättning till svenska från zenit.org engelsk text.

Till KATOLIKnu