Apologetik


Katolska svar om...

Artiklar

Livets svar Meningen med livet; Guds existens; Det onda; Bön; Att erfara Gud; Vem Gud är; Vem Jesus är; Evangeliet; Profetior; Korset; Domen; Himlen

Katolska svar från Bibeln Kyrkans enhet; Bibeln allena-teorin; Traditionen; Påven; Maria; Frälsning; Sakramenten; Moral;

Protestantismens första ord är protest

Lyssna till dem som gav livet för sin tro Anders Piltz: om en artikel som ville att man skulle gå direkt till Nya testamentet och det judiska arvet. Som om allt som låg mellan det första århundradet och vår tid bara vore en tid av förfall och missförstånd! Utan den mellantiden skulle vi inte ha någon bibel, inget kyrkoår, ingen sångskatt, ingen kristen konst och ingen teologi. Och inte helgonens erfarenheter. Nya Dagen 2001-08-28

Konversion

En man med många ansikten John Henry Newman anses i dag som en av 1800-talets mest betydelsefulla teologer. Den kultartade beundran man kan möta när Newman förs på tal gör det lätt att glömma hur kontroversiell han var i sin samtid. En ny biografi ifrågasätter den vedertagna bilden av den begåvade tänkaren.Av Erik Sidenvall; SvD 9/1 2003

Den Katolska kyrkans återkomst i Sverige Yvonne Maria Werner

Katolska landskap - svensk identitet handlar om den svenska synen på katolicismen och dess förändringar under de senaste 150 åren. Fortfarande i början av detta sekel uppfattades en konversion till den katolska kyrkan nästan som en form av landsförräderi, som ett svek mot det svenska fosterlandet och dess traditioner. Yvonne Maria Werner

Mission, konversion och katolsk motkultur: den katolska kyrkan i det nordiska samhället 1850-1932 Docent Yvonne Maria Werner, Historiska institutionen, Lunds universitet

Rätt, religion och katolsk motkultur: Nordiska katoliker mellan katolsk och nordisk rättstradition Yvonne Maria Werner

Anders Piltz, Professor Lunds Universitet

Kyrkobyte utväg för präster som tänkt om 60 präster i Svenska kyrkan har sedan år 1900 lämnat sina tjänster för att konvertera till den romersk-katolska kyrkan. På annandag jul diakonvigdes två av dem i syfte att bli präster – en ganska unik handling eftersom de är gifta. På annandag jul diakonvigdes Thomas Andersson i Sankt Petri katolska församling i Trollhättan och Magnus Nyman i Sankt Lars katolska kyrka i Uppsala.Kyrkans Tidning 1/01

Konvertiter

Ett samvetes omvälvande omvändelse År 1845 övergick anglikanen John Henry Newman till den katolska kyrkan, och blev snart en av seklets mest omskrivna konvertiter. En ny avhandling låter debatten belysa hur kyrkan förhöll sig till statens modernisering och förändrade självsyn. Av Kjell Blückert SvD, 12/3 2002
22-årig tolk blev katolik efter påvens besök i KazakhstanHon berättar i ett brev varför hon bad att få bli döpt efter påvens besök. "Mitt hjärta är fullt av glädje och förundran som gör att jag måste berätta om mötet för alla människor, för att alla skall kunna möta Gud och finna svaret på människohjärtats frågor", skriver Sveta Barbassova. Vatikanradions svenska nyheter

Halmstadskonstnären Erik Olson. Med Eriks drömmar och sökandet efter de öververkliga motiven så var det inte konstigt att han sökte sig till religionen. 1950 konverterade han till katolicismen. Halmstadgruppen

Sigrid Undset & Alice Lyttkens år 1919 kom en stor omsvängning i Sigrid Undsets liv, den romerska kyrkan utövade stor intellektuell och känslomässig dragningskraft på henne. Efter huvudverket Kristin Lavransdotter (1920-1922) som utspelas på den katolska högmedeltiden, konverterade hon 1924. I Sverige bodde hon hos vänninan och författaren Alice Lyttkens (1897-1991). (Lyttkens konverterade själv pga denna bekantskap 1989, vilket dock inte står omtalat i denna artikel) Rönninge Gymnasiums Författarhemsida

Sigrid Undset och Nobelpriset När Sigrid Undset var i Rom kom hon i kontakt med katolicismen. Den romerska kyrkan utövade stor intellektuell och känslomässig dragningskraft på henne. 1925 konverterade Sigrid Undset till katolicismen. Jenny Hansson

Professor Riesenfeld lämnar Svenska kyrkan "För tio dagar sedan begärde jag mitt utträde ur svenska kyrkan. Detta är ett stort steg, och jag har funderat länge. Men nu har jag bestämt mig. Jag kommer snarast att gå till en katolsk mässa och meddela att jag vill tillhöra den katolska kyrkan. Svårare än så är det inte att bli medlem där." Tidskriften Biblicum nr 3, 1984

GK Chesterton I boken Orthodoxy bekänner han sig till den katolska tron och han konverterade 1922

Barbro Alving (Bang) i dagböcker och brev Vid pingsten 1959 konverterade Barbro Alving men det står inte ett ord om detta i dagboken. Däremot skriver hon utförligt om sin syn på katolicismen i brev den 5 juli 1959 till dottern Ruffa, som tydligen också funderar på att konvertera eller i varje fall vill veta mer om katolicismen. Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap

Helena Nyblom - konvertiten och sagoberätterskan Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap

Den mångfasetterade C. S. Lewis (KATT)

Lechard Johannessons fyrtiotal efter femtio årav Sten Hidal

Så blev jag katolik! För 33 år sedan... Anna-Lisa österberg (KATT)

Cecilia Svenssons artikel om hur det är att vara katolik @aspera

Johan Körningh (1626-1687) var liksom Olaus Magnus östgöte, och efter studier i åbo och på kontinenten konverterade han till katolicismen. övertorneå net

Kristina - drottning som vågade gå sin egen väg Kristina var kritisk till den lutherska protestantismen, som vid denna tid skakas av teologiska tvister och sektbildning. Hon tjusas av den förbjudna katolska lärans orubblighet och logik. Göran Karlsson

Gisela Trapp och FredriksdalResorna till Rom hade gjort Gisela intresserad av katolska kyrkan. Efter Oscars död hade hon kontaktat katoliker i Köpenhamn. Hon ville inte längre höra till den lutherska kyrkan utan ville konvertera till katolicismen. Sophia Hydén

Sten Hidal Professorsinstallation 3/12-99 Lunds Universitet

Anders Piltz, Professor Lunds Universitet

Gösta Hallonsten Systematisk teologi Professorsinstallation 9/3-2001 Lunds Universitet

Magnus Nyman FD, TK, Docent, univ. lektor Uppsala Universitet

Yvonne Maria Werner Docent ,istoriska institutionen Lunds Universitet

Presentation av Elisabeth Stenborg Växjö Universitet

Se också vår engelskspråkiga länkar om konvertiter

Dokument mm.

Om att konvertera till den katolska tron Från Katolska Biskopsämbetet

"Kallad till ett liv i helighet, i fyra delar"   Konvertitreträtt med biskop Anders Arborelius i Marielund, 19-21 oktober 2001


Engelska länkar om Apologetik


Till KATOLIKnu